Eğitim Kurumları

Eğitim Kurumları

İşbirliği yaptığımız kurumlar için,

•    Uygun öğrenme ortamının hazırlanmasını destekleyen gerekli donanım sağlanır.
•    Sene başında öğretmen ve eğitmenlere program ile ilgili eğitim verilir ve öğretmenler lisanslandırılır.
•    Sene başında programın kazanımları ile ilgili veliler için bir seminer programı düzenlenir.
•    Yıl boyunca eğitim için kullanılacak ana malzeme ve materyaller kullanım kılavuzu ile birlikte temin edilir.
•    Deneyler yıllık planı destekler şekilde plan içine yerleştirilir.
•    Yıl boyunca yapılacak deneyler için kullanılacak sarf malzemeler, uygulanacak ayın başında kurumlara gönderilir.
•    Uygulayıcı öğretmenler, her deney için video ve yazılı-görsel materyallerle desteklenir.
•    Uygulama sonunda elde edilen ürünler öğrencilere hediye edilir.
•    Her uygulama sonrası, kazanım ve uygulamanın geliştirmeyi hedeflediği beceriler ile ilgili veliler bilgilendirilir.
•    Uygulama sonrası, hedeflenen becerilerin kazanımına yönelik bir ölçme değerlendirme formu gönderilerek öğrencilerdeki gelişim gözlemlenir.