Bilim Ötesi Olarak Biz;

21. YY. Becerilerini ve Yetkinliklerini Gözeterek 4-12 Yaş Arası Çocuklarınıza Teorinin Ötesinde Yaparak-Yaşayarak, Dokunarak, Keşfederek, Deneyler Yaparak Öğrenme Fırsatları Sağlamayı Hedefliyoruz. Çocuklarımız Bilimin Esrarengiz Dünyasında Eğlenerek Öğrensinler,

Sorgulayarak Keşfetsinler…

Bilim Ötesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için, uluslararası düzeyde başarısı kanıtlanmış eğitim modelleri örnek alınarak oluşturulmuş deneysel tabanlı hizmet sunar.

Öğrencinizin;

    daha bağımsız olmasını ve liderlik becerileri ile öne çıkmasını destekleyen Montessori,
    yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimini destekleyen Waldorf,
    proje bazlı çalışarak işbirliği içinde çalışmasını destekleyen Reggio Emilia,
    onu çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmesini amaçlayan PYP (Primary Years Program)
    müfredat ve programın merkezinde olduğu High Scope,
    aktif öğrenmesini, araştırmasını, gözlemlemesini ve farklı müfredatları tecrübe etmesini sağlayan Bank Street yaklaşımlarını eklektik olarak içinde barındıran Bilim Ötesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekler biçimde hazırlanmıştır.

Sınıf ortamı ve atölyelerde tüm duyuların aktif olduğu öğrenme ortamı oluşturulur ve etkin öğrenme amaçlanır.